Unia Europejska o biokominkach

Nawiązując do tematu który poruszaliśmy jakiś czas temu: „Europejska dyskusja nad bezpieczeństwem”, nasza redakcja otrzymała list od Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informujący o aktualnym przebiegu prac.

Europejska dyskusja nad bezpieczeństwem

  Biokominki, podobnie jak inne materiały, muszą być wytwarzane i wprowadzane do powszechnego obrotu i stosowania według ściśle określonych norm i procedur.